SketchUp Nederlandstalige Beginners Tutorial – Sofa Set Tekenen

1. Introductie

gratis tutorial video

Video aan het laden...

Deze tutorial is voor nieuwe SketchUp gebruikers die graag met SketchUp willen kennismaken. We willen je op deze manier snel “kennis en kunde” bijbrengen die je verder zal helpen om de mogelijkheden van SketchUp te ontdekken.

Ben je reeds SketchUp gebruiker, dan mag je de tutorial natuurlijk ook bekijken, wie weet dat je nog wat kan opsteken!

De tutorial zal ongeveer een klein uur in beslag nemen als je hem wil volgen. Buiten de text voorzien we je ook van meer den een half uur video materiaal of je op pad te helpen.

2. Model setup

Video aan het laden...

Belangrijk is om eerst na te kijken binnen welke template je gaat werken.
Dit vind je onder “Window menu”, “Preferences” op windows. Op Mac vind je dit menu onder “SketchUp menu”.
Onder het item “Templates” kijken we na of we de meest gepaste template gebruiken… In dit geval is dit centimeters. We klikken “OK” om onze keuze te bevestigen. De volgende keer dat Sketchup opgestart wordt, of als je een nieuw document gaat aanmaken, zal dit op basis van deze template gebeuren.

 

3. Unit setup

Video aan het laden...

De volgende stap is het instellen van de nauwkeurigheid van de units die je gaat gebruiken.
Dit vind je onder “Window menu”, “Model Info”.
Onder het item Units bekijken we het formaat, decimeters en centimeters.

En bij “precision” = nauwkeurigheid, nemen we 0 cm, dit wil zeggen dat je zal werken met gehele centimeters. Wanneer we dit veranderen, dan past Sketchup automatisch de “length snapping” aan. Dit wil zeggen dat Sketchup punten gaat aanduiden per centimeter.

Door dit venster te sluiten, bevestig je de instellingen.

4. Starten met tekenen

Video aan het laden...

Tekenen doe je met de “drawing tools”.
Start met het gebruik van de “Rectangle tool”, hiermee kun je rechthoeken
en vierkanten in 2D tekenen. Na het selecteren van de “rectangle tool” zal de muiscursor in een potlood met een klein vierkantje veranderen.
Je gaat met de muis naar het midden van het scherm, waar de groene en de rode lijn = de axis, elkaar snijden. Sketchup zal dit aanduiden als “origine”, dit wil zeggen dat het coördinaat 0,0,0 krijgt.
Door de “snapfunctie” zal Sketchup dit punt automatisch selecteren als je dicht genoeg tegen dit punt komt. Met 1 linkse muisklik vestig je het eerste hoekpunt van de rechthoek.
Als je nu met de muis beweegt, zal Sketchup het voorlopige resultaat van de rechthoek tonen.
Sketchup zal door middel van een gestippelde diagonale lijn aanduiden of je een vierkant of een rechthoek tekent die voldoet aan de gouden snee. (Golden Section)
In dit geval willen we een rechthoek van 200 cm bij 80 cm. De afmetingen van de rechthoek zie je rechts onderdaan in de “Dimensions” infobox. je hebt bij benadering een rechthoek, nu nog even bevestigen met een linkse muisklik in de 2de hoek.
Zolang de “dimension – afmetingen box” niet grijs is ingekleurd, is dit ook een invulvenster waar je in kunt typen. Dit wil zeggen dat je via het toetsenbord andere waarden zal kunnen ingeven.
In dit geval typ je 200;60 en druk je op de enter toets. Sketchup zal de rechthoek aanpassen. Wil je echter een rechthoek van 180 x 60 cm… Geen probleem, zolang het invulvak actief is kun je via het toetsenbord een nieuwe opdracht ingeven. Typ per ongeluk 200;70 en dan enteren… Sketchup zal de rechthoek nogmaals aanpassen … In het geval van een rechthoek hoef je niet steeds 2 afmetingen op te geven, als je ;80 intypt en dan op enter drukt, zal de lengte van de rechthoek onveranderd blijven, maar zal Sketchup enkel de hoogte aanpassen. Als je 200 zou intypen zonder ” ;” dan zal Skecthup de lengte en niet de hoogte van de rechthoek aanpassen.
Als je een actie niet wil, kan je ze met het “Undo” commando ongedaan maken. Als je met de muis over het “undo” icoon beweegt, zal er een info label verschijnen dat vertelt welke actie er ongedaan gemaakt gaat worden. “Undo” is ook mogelijk met de windows opdracht “CTRL+Z”.

5. View opties

Video aan het laden...

Tijdens het ontwerp – en tekenproces zal je vele malen van “view – gezichtspunt” moeten veranderen. Sketchup biedt hier verschillende mogelijkheden voor.
We hebben de standaard views: “Iso, Top, front, Right, back en left”. Selecteer “Iso view”. Dit geeft je een eerste “3D view” op de getekende rechthoek.
Maar Sketchup heeft natuurlijk heel wat meer te bieden. Daarom maken we gebruik van de “Viewing tools”.

  • “Orbit”. Nadat je “orbit” geselecteerd hebt, hou dan de linkse muisknop ingedrukt. Zo kun je de camera roteren rond het centrum van het gezichtspunt, zowel horizontaal als verticaal. Indien je over een muis beschikt met 3 muisknoppen kan je de middelste muisknop gebruiken als “orbit tool”. Je kan deze tool ten allen tijde gebruiken, zelfs wanneer er een andere tool actief is.
  • “Pan”. Nadat je “Pan” geselecteerd hebt, hou dan de linkse muisknop ingedrukt. Zo kun je het centrum van het gezichtspunt in de ruimte verschuiven. Dit kan zowel horizontaal als verticaal. Indien je over een muis beschikt met 3 muisknoppen kan je de middelste muisknop gebruiken + tegelijkertijd SHIFT inhouden als “pan tool”. Je kan deze tool ook ten allen tijde gebruiken, zelfs wanneer er een andere tool actief is.
  • “Zoom”. Nadat je “Zoom” geselecteerd hebt, hou dan de linkse muisknop ingedrukt. Zo kun je de muis op of neer bewegen om in – of uit te zoemen.
  • Heb je een muis met een scrollwieltje, dan kan je dit als Zoom gebruiken. Je kan ook deze tool ten allen tijde gebruiken, zelfs wanneer er een andere tool actief is.

6. De 3de dimensie

Video aan het laden...

Tijd om over te stappen van 2 naar 3 dimensies, dit is in Sketchup zeer eenvoudig.
De meest gebruikte tool hiervoor is de “Push/Pull – edit tool”. Met de push/pull kun je aan elk 2D vlak trekken of duwen.
Selecteer de Push/pull tool en ga met de muis over de reeds getekende rechthoek. Je zal zien dat het vlak gearceerd wordt. Dit wil zeggen dat hierop de push/pull gebruikt kan worden.
Hou de linkse muisknop ingedrukt en beweeg nu de muis omhoog. Hiermee trek je het geselecteerde 2D vlak uiteen tot een 3D balk. Rechts onderaan zie je nu de “Distance = de afstand” dat je het 2D vlak hebt uitgerokken. Na het loslaten van de linkse muisknop kun je deze afstand weer aanpassen via het invulvak. Typ 70 en enter. Dit is nu het basisvolume voor onze sofa.

7. Details aanbrengen.

Video aan het laden...

Tijd om details aan te brengen.
We starten met de leuningen. Hiervoor ga je weer een nieuwe tool gebruiken nl. de “Offset tool”. Met de “offset tool” kun je een kopij maken van 2D lijnen en deze in vorm vergroten of verkleinen.
Hiervoor moet je eerst de lijnen selecteren die je wenst te offsetten.
Dit doe je door de “Select cursor” te activeren.
Nu kun je de lijnen selecteren. Beweeg de muis exact over een lijn en selecteer met een linkse muisklik. Als je nu een 2de lijn gaat selecteren, zal je de eerste selectie verliezen.
Dit kan opgelost worden met een meervoudige selectie. Dit kan door de “Shift toets” in te houden tijdens het selecteren van de verschillende lijnen.
Het is een goede gewoonte om selecties te maken in een opeenvolgende volgorde van de lijnen. Nu de 3 lijnen geselecteerd zijn, kun je de offset tool gebruiken.
Skechtup zal automatisch de geselecteerde lijnen herkennen en deze aanduiden met een rode cursor en het infolabel “on edge”.
Een linkse muisklik zal de “offset tool” actief maken op de geselecteerde lijnen en zal een kopie maken van deze lijnen.
Je maakt een inwendige kopie door met een 2de linkse muisklik de offset te bevestigen.
In het invulveld typ je “20” en dan enter je om een offset van 20 cm te maken.
Nu is het topvlak verdeeld in 2 afzonderlijke delen. Dit maakt SektchUp zo handig. Je kan op elk vlak tekenen en dit als basis gebruiken voor een 3D handeling.
Met de “push/pull tool” kun je nu het zitvlak naar beneden duwen, in dit geval 30cm.
De zijleuningen zijn lager dan de rugleuning.
Met de “line tool – het potlood”, splits je de zijleuning van de rugleuning. Selecteer de “line tool” en beweeg naar het binnenste hoekpunt.
Sketchup herkent dit punt als End Point, de cursor zal er ook aan vast kleven. Met 1 Linkse muisklik zet je het startpunt van de lijn vast en nu beweeg je de muis naar de buitenzijde van de leuning.
Belangrijk is dat de “preview line” rood gekleurd is. Dit wil zeggen dat je in de Axis tekent. Met andere woorden, steeds loodrecht en evenwijdig aan het assenstelsel.

Sketchup zal opnieuw de 2de lijn detecteren en “on edge” aanduiden. Een 2de muisklik beëindigd de lijn en verdeelt de leuning in 2 delen. Hetzelfde herhaal je aan de andere zijden. De zijleuning is lager, met de “push/pull” tool duw je deze dan ook 15 cm
naar beneden.
Sketcthup beschikt ook over een optie om de laatst uitgevoerde actie te herhalen. Dubbelklik op de andere zijleuning, skecthup herhaalt de push/pull van 15cm.
Dezelfde techniek ga je nu gebruiken om het zitvlak verder te detailleren.
Je scheidt het zitvlak van de leuning door de 2 lijnen door te trekken.
Met “push/pull” duw je het voorste deel van het zitvlak 5 cm naar binnen.
Hetzelfde herhaal je op de onderzijde van de sofa.
Nu zit je met enkele nutteloze lijnen … Deze kun je best verwijderen.
Dit kan door de “Eraser of gom” te gebruiken. Selecteer de “gom” en ga met de muis over de te deleten lijn + 1x links klikken en de lijn zal verdwijnen. Een andere manier is de lijn “deleten” door de “delete toets” te gebruiken.
Je kan nu een extra lijn tekenen in het midden van de zetel. Selecteer het “potlood” en beweeg met de muis over de lijn, Sketchup zal het midden van de lijn detecteren en aanduiden met “midpoint”. 1x Linkse muisklik start het tekenen van de lijn. Het is belangrijk dat je op de axis blijft tekenen, in dit geval de blauwe. Daarna de groene axis, dan terug de blauw en dan weer de groene. En zie zo, onze “2 – zit sofa” is klaar!

8. Kleuren- texturen

Video aan het laden...

Elk 2d vlakje in Sketchup kan je voorzien van een kleur en/of textuur = “materials”. Als het “materials window” niet zichtbaar is, ga dan naar “window” en selecteer “Materials”.
Hier vind je 2 tabs, “Library = de bibliotheek” en “model = de gebruikte materialen”. Selecteer “Library” en neem de bibliotheek “Colors”. Hier kun je een kleur of textuur selecteren. Als je dit doet, verandert de muiscursor in een verfpot. Door met de verfpot over een vlak te gaan en tegelijkertijd de linkse muisknop in te houden, kleur je dat vlak. Je kan ook meerdere kleuren op eenzelfde 3d model gebruiken.
Voor de buitenkant van de sofa ga je een “texture”gebruiken. Selecteer “Carpets” in de bibliotheek en kleur hiermee de resterende onderdelen in.

9. Componenten

Video aan het laden...

Componenten zijn zeer belangrijk en krachtig in Sketchup. Het stelt ons is staat veel getekende onderdelen ter hergebruiken en om een modellenbibliotheek op te bouwen.
Hoe maak je nu zelf een component?
Je gaat het hele model selecteren. Selecteer de “selectie tool” en met 1 linkse muisklik open je het “selectie window”. Teken rond het hele model terwijl je de linkse muisknop ingedrukt houdt. Wanneer je de muisknop loslaat, wordt het model geselecteerd.
Een andere manier om te selecteren is door op een onderdeel van het model 3 x te klikken = “tripple click”. Het is belangrijk om altijd even na te kijken of het hele model wel geselecteerd is. Druk nu op de rechter muisknop. Zo verschijnt het “contact menu”. Hier vind je de functie “make component”. Selecteer deze functie en het “create component” venster verschijnt. Hier kun je een naam en een beschrijving opgeven. Bij naam vul je “Sofa” in. Nadien klik je op “Create “.
Vanaf dit moment is de sofa een component. In het componentvenster kun je al de beschikbare componenten bekijken. Indien het “window” niet zichtbaar is, activeer het dan via “Window menu”, “Components”. Normaal is deze optie in het model actief, dit geeft alle componenten weer die momenteel aanwezig zijn in de tekening.
Door nu de “preview” van het component aan te klikken kunnen we ze toevoegen aan de tekening.
Het model zal aan de muis kleven en met 1 linkse muisklik verplaats je het in de ruimte. Wens je de sofa te draaien? Geen probleem, dit kan door middel van de “rotate tool”.
De “rotate tool” wordt weergeven in de vorm van een gradenboog. Plaats deze door middel van een linkse muisklik op het punt waarrond je het component wenst te roteren. Het 2de punt is de startrichting waarvan je wilt beginnen roteren. Bevestig met een linkse muisklik. Nu kun je het component roteren. Deze actie dien je eveneens te bevestigen met een linkse muisklik. Je kan ook in het invulvak een waarde opgeven, in dit geval “180”.

10. Van een 2 – naar een 1 – zit

Video aan het laden...

Met als basis onze “2 – zit” kunnen we nu zeer eenvoudig een “1 – zit” maken.

Elke component bestaat als 1 geheel maar we kunnen het nog steeds bewerken.
Door op het component te dubbelklikken open je het component en kan je het apart bewerken. Het eerste wat moet veranderen is de middenlijn, deze moet je verwijderen. Dit kan je doen met de “gom”.
Als de lijnen verwijderd worden in het oorspronkelijke model dan worden in alle kopies de lijnen eveneens verwijderd. Dit is een zeer handige eigenschap. Maar dit willen we nu niet.
Elk component kan uniek gemaakt worden. Druk op de rechter muisknop en selecteer “make unique”. Hierdoor wordt een kopij van een component op zijn beurt een nieuw component. Dit kan je zien in het “components window”, hier zie je nu 2 sofa’s.
Dubbelklik op het component en verwijder de lijnen. Ze zullen nu enkel verdwijnen in dit geselecteerde component.
Nu selecteer je alle onderdelen van de linkse leuning. Dit doe je door een selectievenster te trekken.
Met de “move tool” kan je dit gedeelte verplaatsen en een “1 – zit” creëren.
Selecteer de “move tool” en met een linkse muisklik geef je het startpunt aan.
Nu kun je de leuning verplaatsen, bevestigen doe je met een linkse muisklik.
Belangrijk bij de “move”is dat je beweegt op de rode axis.
Je gebruikt het invulvlak om een move van ”90cm” te bevestigen.
Zo heb je nu een “1 – zit” die ook in de componentenlijst staat!

Je kan nu een 2de 1 – zit bijvoegen uit de componentenbibliotheek.
Of een andere mogelijkheid is een “move – kopij”.
Met de “move tool” kan je niet alleen een voorwerp verplaatsen, je kan ook een kopij maken.
Selecteer het onderdeel dat je wenst te kopiëren en selecteer de “move tool”.
Voor je het startpunt van de move aanduidt, hou je de “CTRL toets” in. Vanaf dat moment kan je de “CTRL toets” loslaten en als je de muis beweegt zal je zien dat je de kopij losmaakt/verplaatst van het origineel.
De volgende stap is alle 3 sofa’s te selecteren. Dit kan door de “select tool” te gebruiken en de 3 sofa’s te selecteren. Vergeet niet de “shift toets” in te houden.
Met een rechtse muisklik roep je het “contact menu” op en selecteer je “Make component”.
Als naam geven we “Sofa set” in en klik “Create”.
Nu kan je uit de componentenbibliotheek de gehele sofa set gebruiken.