SketchUp Video Tutorial 8.02 Move Plus Copy

08.02timing.xmlhttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sketchuptuts/su2016/8.02+Move+plus+Copy.mp4

Terug naar het overzicht

 

Volledige transcriptie van de video :

Move, ook de ‘copy’ functie in SketchUp.
Stel, je wilt meer dan 1 blokje.
Wat zou je kunnen doen?
Het blokje selecteren.
En ik zou de ‘copy – paste’ functie kunnen gebruiken.
‘Ctrl c’ – ‘Ctrl v’ op Windows
‘Cmd c’ – ‘Cmd v’ op Mac
Wat zal er gebeuren?
Je krijgt ook dit blokje.

Maar wat ik eigenlijk wil doen,
is deze blokjes mooi uitlijnen.
Zodat ze mooi op een lijn staan.
En ik zou ook graag weten wat de afstand is.
Maar wat zie ik?
Hier staat niets.
Dus ik weet niet wat de afstand is.

Soms moet je het veel langer proberen.
Voor hij dit doet.
Maar hoe dan ook
Ik weet nog geen afstand.
Dus ‘copy – paste’ kan wel in SketchUp
Maar het is niet de beste manier.

Wat dan wel?
Onze “M” = move
Is eveneens een ‘copy’ functie.
In combinatie met “+”
Dus ‘ctrl’ in Windows.
En ‘Alt’ op Mac.

Ik start hier weer op een hoekpunt onderaan.
Klik
En ik ‘move’.
Wat zie ik?
Op dat moment maak ik de ‘copy’.
En kan ik ze plaatsen waar ik dat wil.
Ik kan ze ook mooi uitlijnen.
En ik zie hier ook de afstand.
Stel dat ik zeg:”2 meter”.

Nu, wat is die 2 meter?
Dat is de afstand van dit punt naar dit punt.
Als ik nu zeg:”3 meter”.
Dan wordt dat 3 meter van dit punt naar dit punt.

SketchUp zal geen rekening houden met de grootte van het object.
En zal dus ook niet werken op basis van het ingeven van de afstand.
Er wordt altijd rekening gehouden met de afstand
van waar ik vertrek tot
waar ik naartoe ga.

Zolang ik geen andere functie toepas,
Kan ik de afstand blijven aanpassen.
Wat kan ik nog doen?
Ik zou nu kunnen zeggen
“5x” enter

Wat krijg ik dan?
Dan krijg ik wat noemt een ‘array copy’
Dus heb ik meerdere copies.

Selecteer eerst het blokje.
Doe de ‘move copy’.
Dus ‘ctrl’ in Windows.
En ‘Alt’ op Mac.
Plaats op een bepaalde afstand.
En doe dan “5x” enter

Wat kan ik doen?
Ik zou kunnen zeggen:”3” enter
Wat gaat er gebeuren?
Mijn blokjes zijn van 2 meter naar 3 meter versprongen.
En dat gebeurt voor elk blokje.

Ik zou nu kunnen zeggen: “3x” enter.
Zolang je geen andere actie doet,
Kan ik de afstand tussen elk blokje
Of de ‘move’ afstand controleren,
alsook het aantal blokjes.

Ik doe “3x” enter
En wat zie ik?
Ik heb 4 blokjes.
Want er staat er al 1.
Dit wil zeggen,
als ik 10 blokjes in totaal wil
Dan ga ik “9x” enter moeten doen.

Speel hier even met de afstand.
En met het aantal blokjes.
Om beter te begrijpen hoe dit werkt.

Nu doe ik “undo”
Zodat ik terug 1 blokje heb.
Ik selecteer het blokje.
Wat kan ik nog doen?
Ik doe opnieuw “M” = move
Met het “+”
Dus ‘ctrl’ op Windows
‘Alt’ op Mac
En ik plaats nu het laatste blokje in de rij.

Bijvoorbeeld 15 meter
De afstand hiertussen is 15 meter.
Wat kan ik doen?
We doen bv. “3/” enter
Wat zie ik?
Er komen 2 blokjes tussen.

Als ik nu “5/” enter doe
Dan komen er 4 blokjes tussen.
Wat je eigenlijk creert zijn in dit geval 5 segmenten.
04:20
Ik kan ook nog de ‘totaal afstand’ aanpassen.
Dus hier van 15 meter naar 20 meter.
En SketchUp herverdeelt deze blokjes.
Op die welbepaalde afstand.

Dus in dit geval
Eerste blokje
Laatste blokje
Gedeeld door het aantal segmenten dat je wilt.

Zolang er geen andere actie is gebeurd,
Kan je de waarde blijven aanpassen.

Doe dit nu ook.
Eerste blokje
Laatste blokje in de rij
En speel dan met de waarde.

Terug naar het overzicht