Vervalt mijn licentie als ik mijn maintenance niet verleng?

Wanneer je maintenance vervalt, zal je SketchUp niet plots stoppen met werken. Je kan gewoon verder werken en je licentie zelf blijft ook gewoon geldig. Het enige wat je niet meer kan als je maintenance verlopen is, is gebruik maken van de nieuwe versies die uitkomen. Denk eraan dat als je maintenace verlopen is en je wilt daarna wel weer verlengen, dat je dan een extra bedrag zal moeten betalen omdat je dan onder een upgrade valt, welke duurder is dan een maintenance verlenging.

Wij sturen je 30 dagen voor de vervaldag en op de vervaldag een email als herinnering ivm je maintenace verlenging en stellen je dan de opties voor.