Model – groepen en componenten.

[jwplayer file=”https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sketchuptuts/kennisbank/25+april+vraag+model+-+groepen+en+componenten.mp4″ controls=”true” autostart=”false”]
Je had een vraag gestuurd en een model omtrent het gebruik en het werken met groepen en componenten.
Laat ons even naar jouw model gaan kijken.
Oké Hans, je bent aanwezig, dat zie ik maar de vraag was: hoor je mij?
Oké, dat is goed.
Even wachten totdat het model laadt. Het is niet zo zwaar maar het laadt heel traag om de een of andere reden.
Dus Daniëlle, als ik hier kijk bij jouw components, dan zie ik dat je bijna alles in components hebt gestopt. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Als ik het model zo bekijk, het model is proper. Dat is alvast een goede start. Wat moet wel in components? Zeker in components dat zijn deze balken en dat lijkt in orde te zijn dus dat is oké. Maar dit heb je dan ook in een component gestoken? Dat is dan niet echt de bedoeling. Maar ik ga ervan uit dat je dit model waarschijnlijk van een DWG file hebt genomen … En daar dan op verder gewerkt hebt … Daniëlle je kan antwoorden op mijn vragen in het questions box …
De regel voor het gebruik van groepen en componenten die wij gebruiken is heel eenvoudig.
Alles wat meer dan 1 x voorkomt in jouw model of dat herbruikbaar is, dat wordt inderdaad een component. Dus dat je hier alles groepeert, dat is oké en dan alle balken zelf zijn componenten. Dat is zoals het eigenlijk hoort. Maar hierboven heb je dan stukken die eigenlijk uniek zijn, die maar 1 x voorkomen … daar maken we altijd gewoon een groep van. Dus hier, van deze stukjes zou je eigenlijk, de vloer is inderdaad een groep, maar deze wanden zou je in principe allemaal als een groep moeten beschouwen. Tenzij je hier ook raamprofielen gaat in tekenen, en echt paneel per paneel zou gaan werken, dan worden de panelen natuurlijk wel componenten.
Maar je zei iets in je vraag, als ik een groep of een component maak, is er altijd wel ergens een foutje … kan je daar iets meer over vertellen, waar ik dat hier zou zien? Wacht, ik heb even geëxplodeerd en hier overal een groep van gemaakt, op zich oké …
Dus op dit niveau heb je het wel correct gedaan. Als ik hier een component van maak en dit kopieer en dit aanpas, gaat het gevolg zijn, dat de rest ook aanpast.
Ik weet niet of je dat bedoelt … wat er fout gaat? Want dit is uiteindelijk de bedoeling van een component.
Wil je dat niet? Dat kan. Dus je zegt, ik wil deze aanpassen en die mag niet veranderen, dan doe je ‘make unique’ en dan wordt er eigenlijk een nieuw component gemaakt. En dat kan je dan gewoon editeren zonder dat dat hierop invloed heeft.
In deze situatie zou het inderdaad, als je op voorhand weet dat het toch 2 verschillende objecten gaan zijn, dan is het inderdaad beter om ‘groep’, ‘groep’ te maken. Tenzij dat dit object natuurlijk … als je dit gaat krijgen en dan meerdere keren, dan moeten ze inderdaad best wel componenten worden. Maar zijn het 2 unieke objecten, dan maken we eigenlijk 2 groepen.
Dus, komt het maar 1 x voor dan is het een groep, komt het meer dan 1 x voor dan wordt het een component. Dus hierboven had je wel van die glazen platen, wanden, allemaal groepen gemaakt. Dus je zou inderdaad wel en dan bv. het hele verdiep kunnen selecteren en dan een groep maken. Tenzij dat je zegt van, ik heb hierboven nog 10 x dezelfde etage, dan zou ik wel een component kunnen maken en dan gaan we die kopiëren. Ik heb nu iets teveel bij, en als dan alle etages net hetzelfde zijn, dan is het oké op deze manier maar zouden alle etages verschillend zijn, dan is het beter om van elk blok een groep te maken.
Maakt dat het wat duidelijker Daniëlle?