Scenes en snedes.

[jwplayer file=”https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sketchuptuts/kennisbank/30+mei+vraag+scenes+en+snedes.mp4″ controls=”true” autostart=”false”]
Wanneer ik een  scene maak en ‘update’ doe, hoe kan ik dan terug naar de originele staat?
NIET
We hebben een scene. Vanaf het moment dat ik deze scene heb en ik zou ‘update’ doen dan wil dit zeggen dat dit gesaved wordt als de status dat het nu heeft. Wat ik ook doe, vanaf dat je ‘update’ gedaan hebt, verandert het en is er geen weg terug. Ook ‘undo’ gaat geen oplossing bieden. Vanaf dat je ‘update scene’ doet, is deze veranderd.
Beste aanwezigen, hebben jullie nog een vraag? Stel ze dan gerust.
Johan, die vraag past binnen een vraag die Sven daarnet nog heeft gesteld … daar gaan we zo dadelijk op terug komen.
Sven vroeg: kan je nog even de functies van scene overlopen?
Dat kan ik doen.
Johan vroeg: hoe kan ik best een grondplan maken?
Zijn er nog andere mensen die vragen hebben over scenes of het gebruik van scenes? Dan kan ik dat bij in het antwoord formuleren.
Johan, dus verschillende snedes maken, oké …een grondplan maken, herhalen.
Wat is het doel van scenes? Dat is om verschillende zichtpunten aan te maken die we meestal gaan gebruiken naar Layout maar natuurlijk zou je ook de beelden die je hier hebt, gewoon kunnen exporteren. Maar meestal is het doel toch om naar Layout te werken. Wat we gaan doen is die beelden of die zichtpunten nemen die we willen laten zien. Daarvoor doen we iedere keer een andere scene. Wat wordt er uiteindelijk in een scene opgeslagen? Dat zien we onder de scene manager, de camera locatie, verborgen objecten, zichtbare of onzichtbare layers. Wat zijn de snijvlakken? Iets met styles want wat zien we? We hebben hier een andere style of een andere achtergrond dan hier. Fog, niet dat we dat zoveel gebruiken maar je zou … het is hier omdat je weinig achtergrond hebt dat het weinig effect heeft.hiermee kan je de achtergrond een beetje verdoezelen, dat is eigenlijk het idee van fog. Schaduw settings dus de tijdinstellingen per scene kunnen we veranderen en axes location, dus wat is de positie van onze as. Dat kunnen we per scene aanpassen. Dat zijn de dingen die, als dit aanstaat, wil dat zeggen dat het opgeslagen wordt in de scene. Als je 1 van de dingen uitzet, dan gaan ze allemaal, op alle scenes hetzelfde gedrag vertonen. Scenes kunnen we ook hier van naam veranderen, dan gaat het ook hier zichtbaar worden. Hier zien we de thumbnails en kunnen we ze van volgorde veranderen, weghalen, bijvoegen, updaten.
Dan gaan we naar onze zichten. Als je deze toolbar hebt van de views, dan kan je die gewoon gebruiken. Niet vergeten om het perspectief uit te zetten om het 2D view te krijgen. Zeker als we naar Layout gaan is het heel belangrijk om de camera zo goed mogelijk te plaatsen. Zo dicht mogelijk inzoomen. Wat je eigenlijk niet mag doen in 2D dat is het scrollwiel gebruiken als ‘orbit’. Want dan krijg je dit en dat krijg je manueel niet meer ok. Dus moet je altijd via standaard view gaan. Maar zet het beeld al zo goed mogelijk en als we nu een rechter muisklik en ‘add’ doen dan krijg je dit als scene. En als je nu alle andere scenes of views afgaat, is het zo dat de horizon op dezelfde plaats blijft. Dit kan ook handig zijn.
‘Add’ dus heb ik hier mijn 3D views en hier mijn 2D views. Dan kunnen we een top view doen. Nu, bij dit model van Sven hebben we geen dak en dan zie je sowieso al een beetje waar alles zit maar in de meeste gevallen gaan we een snede moeten maken. Wat ga ik sowieso doen? Al een scene maken als top view. Een volgende stap is dan een snede maken. Dat kan je hieruit doen maar mijn advies is eigenlijk ‘orbit’ de camera aven zodat je de snede op de juiste hoogte kan zetten. Want als je dat vanuit top view doet en je klikt hierop, ga je weinig zien. Want je snijdt op het grondvlak en als het grondvlak geen volume is, zie je gewoon niets. Dan is het dikwijls de vraag, wat is er gebeurd? Wat je best kan doen, is ervoor zorgen dat je bovenop een muur klikt zodat we er zeker van zijn dat de snede bovenaan zit, dan kunnen we die selecteren en dan doen we ‘move’. Dan plaatsen we het op de juiste hoogte. We gaan hier terug naar top view en dan doen we hier ‘update’.
Als je dit venster krijgt, dat heeft te maken met de update van de scene en de stijl. Ik kan het saven als een nieuwe stijl of ik kan de huidige stijl updaten. In de meeste gevallen is dat wat we best doen en dan ‘update scene’.
Wat heb ik dan? Hier heb ik mijn 2D views en hier krijg ik mijn plan view als snede. Nu zien we dit blauwe snijvlak nog.
2 opties of nee, zelfs 3 opties.
Je zou hier ‘hide’ kunnen zeggen, daarmee snijdt het nog maar is het niet zichtbaar.
Een andere optie is dat we in styles, in model gaan doen. Dat is de actieve stijl, dan zou ik hier kunnen zeggen ‘section cuts’ maar geen ‘section planes’ zodat de snijvlakken niet zichtbaar zijn maar ze snijden wel. Dus als ik dit doe en ik ga nu nieuwe snedes bijmaken, gaan de snedes, dus het snijvlak op zich, nergens zichtbaar zijn want daarnet had je hier die blauwe lijn ook staan. Die ga je nu dus nergens zien. Waarom? Ik heb gezegd; maak het snijvlak niet zichtbaar. Maar het snijdt wel.
Stel dat ik nu een dwars snede wil. Dat kan. Ik doe nu ‘nieuwe snede – deze richting’.
Denk eraan, je kan in principe op het model maar 1 snede hebben. Want ik heb nu de snede verticaal en straks horizontaal. Die snede staat er nog wel maar ze is niet meer actief. Hier hetzelfde verhaal, ik kan deze plaatsen waar ik het wil. Ik ga dan ook de juiste view selecteren. Dan doen we hier in dit geval weer ‘add’ want het is een nieuwe scene.
Hoe zit het nu? We hebben hier een verticale snede gemaakt en hier hebben we een horizontale snede gemaakt. Voor elke snede die je wilt maken, moet je ook een nieuwe scene maken.
Sven: dus een update van de scene past sowieso alle scenes aan?
Nee, update hier, past alleen deze scene aan. Maar een update van een stijl past alle stijlen aan in alle scenes waar die stijl gebruikt is.
Op het moment dat ik dit terug zou aanzetten, zie je hier terug het snijvlak, zie je hier het snijvlak en zie je hier ook de snede staan. Dus de stijl, aanpassingen in de stijl, is actief op alle scenes waar die stijl actief is. Dus een aanpassing hier heeft effect op alle andere. Het zijn 2 dingen die je apart moet zien. ‘Update scene’ is: pas aan wat eigenlijk uniek is aan deze scene en style wordt aangepast over alle scenes waar die actief is.
Ik zei daarnet van je kan maar 1 snede in 1 model hebben … dat klopt niet helemaal … want als ik een groep of een component heb en ik ga in die groep of het component … Wat zie je nu? Ik heb nog altijd het snede vlak of de snede horizontaal die ik gebruikt heb om het plan te maken en ik ga in de groep of het component en ik plaats daar een snede, dan werkt die alleen maar in die groep of dat component. Stel, dit is ook een groep of een component. Hier kan ik een snede maken die los staat van de deze de deze en de deze.
Wat is het verschil? Dus je zit niet in een groep of een component en je plaatst een snede, dan gebeurt die snede op wereldniveau en dat wil zeggen; snij door alles, al wat je tegenkomt, groepen, componenten, het doet er niet toe. Maar op het moment dat je het in een groep of een component alleen doet, dan snijdt de snede alleen op die groep of dat component. Wat zie je nu? Er is in 2 richtingen gesneden.
Wat ik hier heb gedaan, zou ik ook met de sneden tool Skalp kunnen doen, die uiteindelijk net hetzelfde doet maar het verschil is dat Skalp ervoor zorgt dat onze snede opgevuld wordt met een kleur.
Kan Skalp maar 1 snede aan? Skalp kan maar 1 object tegelijk doen. Met SketchUp snedes kan het dus wel. Hoewel, nu doet hij er wel 2 … dat moet ik nog eens verder uitzoeken maar
beantwoordt dit jullie vragen ivm aanmaken scenes en grondplan?
Johan, je bedoelt waarschijnlijk dit … waarom kan ik er niet aan? Ik heb waarschijnlijk teveel dingen over elkaar zitten …
Als je een snede hebt en je ziet daarna die zwarte lijn, eigenlijk is dat niets anders dan een groep die SketchUp maakt. Maar die kunnen we ook gewoon deleten achteraf. Als je het selecteert en = rood = locked maar je kan het unlocken en dan deleten, dan is die zwarte lijn weg.
Is dat wat je bedoelt Johan?
Wat er eigenlijk gebeurt is “create group from slice”
Johan, bedoel je de standaard section plane of gebruik je Skalp?
Skalp, oké … nu, wat Skalp ook doet, is 2 layers maken en ik zie hier dit nu staan en ik zou dat liever niet hebben … als ik nu de juiste layer uitzet dan is dit hier niet meer zichtbaar en als ik nu ‘update’ doe dan gaat het hier niet meer zichtbaar zijn. Mijn model is nu een beetje om zeep maar de snede/slice gaat nog wel actief zijn. Elke keer dat je met Skalp een snede maakt, maakt hij daar ook layers voor en als je die aanzet dan krijg je daar de opvulling van. Het kan soms nodig zijn dat je gaat kijken in je andere scenes dat een layer al dan niet uitgezet moet worden en dat je ‘update’ doet.
Is het duidelijk Johan?
Hebben jullie verder nog vragen?